روغن لادن کانولا

روغن لادن کانولا

امتیازات

کاهش کلسترول بدخون
افزایش کلسترول خوب خون
کاهش تری گلیسیرید خون
غنی از امگا 3 و امگا 6
مناسب برای انواع سالاد و پخت وپز
  دارای ترکیب اسیدهای چرب مانند روغن های زیتون
پایداری بالا

روغن کانولا دارای ویژگی هایی مانند مقادیر کم اسیدهای چرب اشباع، مقادیر نسبتا بالای اسیدهای چرب تک غیر اشباعی و مقادیر میانی اسیدهای چرب چند غیر اشباعی با تعادلی خوب بین اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 است . روغن کانولا دارای 8 درصد اسید چرب اشباع یعنی حدود نصف مقدار اسید چرب اشباع موجود در روغن، زیتون و سویا و یک چهار مقدار اسید چرب اشباع موجود در پنبه دانه است.

رایج و فراوان ترین اسید چرب تک غیر اشباعی در تقریبا همه ی روغن ها و چربی های نباتی اسید اولئیک می باشد. اسید اولئیک تشکیل دهده ی 58 درصد کل اسیدهای چرب روغن کانولا می باشد. بین روغن های گیاهی متداول، روغن کانولا بعد از زیتون بیش ترین مقدار اسید اولئیک را دارد. مطالعات انجام شده در 15 سال گذشته نشان داده اند که اسید اولئیک به اندازه ی اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در پایین آوردن سطح کلسترول پلاسمای خون موثرند. انسان و سایر گونه ها توانایی ساخت اسید اولئیک را داشته و بنابر این نیازی به وجود این اسید چرب در رژیم غذایی نیست. به عبارت دیگر اسید اولئیک یک اسید چرب ضروری نیست. روغن کانولا در بین روغن های گیاهی از نظر مقدار اسیدهای چرب غیر اشباعی حالت متعادلی دارد. این روغن دارای مقادیر چربي غیر اشباع بالاتری نسبت به روغن پالم و روغن زیتون و چربي غير اشباع کمتری نسبت به روغن ذرت، تخم پنبه، كرن و آفتابگردان می باشد. علاقه به چند غیر اشباعی ها ریشه در نقششان به عنوان اسیدهای چرب ضروری دارد و موثر واقع شدنشان در کاهش سطح کلسترول پلاسما که عامل اصلی بیماری کرونر قلب است، ميباشداسید لینولئیک مدت زمان زیادی است به عنوان یک اسید چرب ضروری شناخته شده است. حیوانات از جمله انسان ها ناتوان از ساخت آن بوده و بنابر این می بایست در رژیم غذایی موجود باشد. اگر چه ، آنها می توانند اسیدلینولئیک را به اسید آراشیدیک و سایر خانواده ی امگا 6 ها از اسیدهای چرب تبدیل کنند. اسید آرشیدونیک در ساختارهای غشایی حایز اهمیت بوده و ماده ی شروع کننده ی سنتز مواد هورمون مانند می باشد.

مطالعات اخیر حاکی از ضروری بودن آلفا – لینولینک اسید و سایر اعضای خانواده امگا 3 اسیدهای چرب می باشد. مانند اسید لینولئیک، اسید لینولئیک می تواند به سایر اعضاء امگا 3 مانند  EPAو DHA تبدیل شود. DHA تشکیل دهنده ی اصلی چربی های مغز و شبکیه ی چشم می باشد. روغن کانولا دارای مقدار قابل توجهی (11%) اسید لینولویک می باشد. در نتیجه، یک تعادل مطلوب (تقریبا دو به یک ) بین اسید لینولئیک (امگا 6 ) و اسید لینولئیک (امگا 3) در روغن كانولا موجود است.

موثر بودن روغن کانولا در کاهش کلسترول کل و بدپلاسمای خون و مشاهده ی این که آن ممکن است فعالیت لخته شدن را تغییر داده و در مقابل آریتمی های قلبی حفاظت ایجاد کند نشان دهنده ی این مساله است روغن کانولا بعنوان یک بخش رژیم مغذی دارای نقش حایز اهمیتی است.