• آدرس کارخانه

  آدرس کارخانه : تهران، کیلومتر ۸ اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)

 • تلفن

  تلفن : ۷-۶۶۲۵۰۴۳۵ (۹۸۲۱+)

 • فکس

  نمابر : ۶۶۲۵۰۰۱۳ (۹۸۲۱+)

 • پست الکترونیکی

  پست الکترونیکی : info[at]ladanoil.com